Trenérská filozofie

Cíle

 • Zvýšení účasti, nábor nových adeptů
 • Bezpečné a pozitivní prostředí
 • Zábava a radost ze hry
 • Vzájemný respekt
 • Rozvoj a růst mladých hráčů, rozvoj dovedností

Na tribuně

 • Klid, je to jenom hra
 • Povzbuzuj a podporuj své dítě
 • Užij si zápas svých dětí
 • Oceň dobré akce, tleskej
 • Nekoučuj své děti
 • Nezapomeň, že trenéři a rozhodčí jsou jenom lidi
 • Nekřič na trenéry a rozhodčí, jsi vzor pro své děti
 • Respektuj soupeře a pravidla hry

Po zápase (doma a v autě)

 • Jsou důležitější věci než hokej
 • Nekoučuj své dítě před a po zápase
 • Podpoř své dítě, vyzdvihni zábavu a týmovou práci
 • Oceň pracovitost, nasazení a disciplínu
 • Svým dětem naslouchej a podporuj je
 • Nikdy o svém dítěti nepochybuj
 • Nikdy nepochybuj o trenérovi
 • Nesváděj porážku na rozhodčí

Během tréninku

 • Nekoučuj své děti během tréninku
 • Vůbec nechoď na hráčskou lavici
 • Nejdůležitější je rozvoj dovedností
 • Základem je zábava a pozitivní prostředí
 • Učte sebe i své dítě mít emoce pod kontrolou
 • Umožni trenérům a dětem, aby byli kreativní
 • Neřeš, kolikrát tvé dítě špatně přihrálo či vystřelilo, jde o učení
 • Tréninkem se děti naučí hrát

Na zimním stadionu

 • Zimní stadión by měl být místem, kde si odpočineš
 • V klidu sleduj své děti
 • Neřeš s ostatními rodiči trenéry ani rozhodčí
 • Nehodnoť spoluhráče svých dětí
 • Nepoměřuj své děti s ostatními

Trénink a hra na malém prostoru (ve třetinách)

 • Tréninkový a herní program pro hráče do 4. třídy včetně. Ve vyšších třídách je trénink a hra na malém prostoru nedílnou součástí každého tréninku.
 • Cílem je, aby hráči byli co nejvíce u kotouče, neustále v akci, při tréninku dovedností měli co nejvíce opakování
 • Trénink a hra na malém prostoru podporuje účast, zábavu a rozvoj dovedností . (Sedmileté hráče nebaví jezdit přes celé hřiště)

Každý vyhraje

Pokud vyhraješ, je to jednoduché,ale aby jsi zpracoval porážky se zdviženou hlavou, musíš být osobností.

Podat si ruce se soupeřem po porážce, vidět jak je ten druhý oslavován, to opravdu vyžaduje odvahu a silnou osobnost.

Po zápase však musíš vědět, že jsi tomu dal vše.

Respekt ostatních si získáš, pokud se zachováš jako férový sportovec, který umí i prohrávat.

PROHRÁT, NENÍ HŘÍCHEM!

Odpovědnost vedoucího mužstva a trenéra

 • Vychovávat z hráčů osobnosti, slušné lidi
 • Na paměti měj výchovu a učení, ne body a poháry
 • Dej všem hráčům stejnou šanci, neměj favority, nenechávej hráče bezdůvodně vysedávat na lavičce
 • Myslete na to, že jste vzory pro mládež
 • Nekřičte na rozhodčí či soupeře, koučujte své mužstvo
 • Kritizujte konstruktivně (2x pozitivně, 1x negativně)
 • Mluvte se svými hráči, zajímejte se o ně, dělejte pravidelné schůzky
 • Pokud hráč něco zkazí, není to schválně, většinou nemá zažitý návyk, což je otázka tréninku
 • Buď připraven hráčům kdykoliv podat pomocnou ruku
 • Hráčům naslouchej s citem

Co má dělat dobrý kamarád

 • Respektovat druhé
 • Šířit pozitivní energii
 • Chválit, podporovat, pomáhat
 • Chovat se ke všem stejně
 • Naslouchat jiným názorům
 • Umět mluvit s ostatními

Alkohol a drogy

 • V souvislosti s dětmi a mládežnickým hokejem platí nulová tolerance k alkoholu a drogám u vedoucích i rodičů.
 • Klub musí informovat rodiče a vedoucí o svých nařízeních a zásadách ohledně alkoholu a drog.
 • Rodiče by neměli pít alkohol v den zápasu.
 • Vedoucí a trenéři by neměli pít alkohol v den zápasu a večer před zápasem

Český svaz ledního hokeje

 • ČSLH má nejvyšší odpovědnost za jednotné hokejové zásady a pravidla, co je dobré nebo špatné pro hokej.
 • To nám pomáhá jasně stanovit zásady pro čistou hru a pravidla „fair play“, postavit se proti podvodům, protekcionismu, násilí, šlendriánství, rasismu, sprosté mluvě, dopingu, alkoholu a drogám.
 • Chceme vychovávat slušného občana a ne jenom vysoce ceněného sportovce.
 • Chceme na všech úrovních provozovat hokejovou činnost tak, aby lední hokej působil pozitivně na fyzický a psychický rozvoj hráčů na stadionu, ale i mimo něj. To je náš cíl, na kterém musíme společně pracovat.

POKUD VŠICHNI RODIČE, TRENÉŘI A FUNKCIONÁŘI ZLEPŠÍ SVŮJ POHLED NA HOKEJ, TAK OPRAVDOVÝM VÍTĚZEM NAŠEHO SPORTU BUDOU NAŠE DĚTI

Naše filozofie

Trenérská filozofie mládeže v našem klubu vychází z myšlenek profesionálního trenéra Mgr. Zdeňka Nováka, který se zabývá trenérstvím mládeže již 34 let a podílel se na tvorbě několika metodických příruček určených pro trenéry mládeže. Dle jeho názorů a zkušeností se český hokejový trénink již od přípravky zaměřuje na hokejistu – jednotlivce, který si hraje sám. Hráčům je kladena otázka, zda chtějí hrát hokej nebo chtějí být hokejistou, kde rozdíl je v tom, že hokejista hraje sám svou hru bez vnímání herního okolí.

S myšlenkami, názory a zkušenostmi Zdeňka Nováka se ztotožňujeme, jsou pro nás inspirací a usilujeme o jejich postupné uplatňování během našich tréninků. Rádi bychom Vás s jeho základními myšlenkami seznámili.

Vztah hráč - trenér

Cílem je vybudovat partnerský vztah vzájemné podpory mezi trenérem a hráčem. Díky nenásilnému tréninku dospějí hráči k vlastní zodpovědnosti za svůj výkon. Hráč by neměl získávat instrukce od trenéra, ale s jeho pomocí by je měl sám nalézat. Pokud něco musí, tak nechce, pokud může, tak chce.

Trenér by se neměl zaměřovat na chyby, ale měl by pomáhat hráči hledat pozitivní momenty hry, na kterých se buduje jeho sebevědomí. Na druhé straně však trenéři musí umět u některých hráčů včas rozpoznat případnou namyšlenost a přeceňování jejich dovedností a korigovat ji do patřičných mezí.

Metodika mládeže

Veškerá hokejová metodika vychází ze seniorského hokeje, pro který byla kdysi vypracována. Jednalo se o metodiku vrcholového sportu dospělých, která je pro dnešní začínající, často 4 leté hokejisty naprosto nevhodná, jelikož nejsou malými dospělými a jejich dětský organismus není pro takový trénink uzpůsoben.

Tradiční žákovský trénink je v přípravném období silně zaměřen na tělesnou kondici. Smyslem je „dát dítěti zabrat“. Tréninkové metody většinou podporují individualizaci jednotlivých hráčů a trénink se tak vzdaluje samotné hře. Často se jedná o bezduchá cvičení v uměle vytvořených ideálních podmínkách.

Izolovaný nácvik pohybových dovedností bez „odporu soupeře“ přináší automatizaci dovedností a je nutné jej střídat s pestrou herní praxí, díky které si hráči procvičují flexibilitu, operativnost a dynamiku. Trénink, kde je věnováno přespříliš času „šablonovitému“ nácviku techniky pohybových dovedností, se stává neefektivním. Tak jak je proměnlivá hra, tak proměnlivá musí být i herní technika. Mistrovství techniky hráče se projeví schopností přizpůsobit svou herní techniku dané herní situací.

Proto hrajeme honičky jako shazovanou a podráženou, kdy se hráči dostávají do nestandardních situací se silným emočním efektem, ve kterých jsou nuceni vytvářet množství pohybových odpovědí, které by v uměle řízeném tréninku nebylo možné vytvořit.

Naši trenéři by v budoucnu rádi zaměřili svou pozornost na metodu postavenou na kolektivním a sociálním základu, kdy je vedle tělesných dovedností věnována pozornost i psychomotorice a sociomotorice. Jednotliví hráči, kteří vytváří hru, by ji měli v prvé řadě vnímat a to především zrakově (periferní vnímání) a díky tomu získat obraz herní reality. Na základě zrakového vnímání, které by mělo být cíleně zakomponováno do tréninkových prostředků, následují myšlenkové procesy neboli taktika. A logickým vyústěním těchto dvou činností je provedení hokejového zákroku.

Nejlepší motivací je úspěch, proto hráč na tréninku potřebuje mít možnost dostávat se do herních minisoubojů, kdy mu případné vítězství dodává chuť, motivaci a zdravé sebevědomí do dalších tréninků. Stejně tak je potřeba, aby se s konfrontačním prostředím a neúspěchem v něm uměli hráči vyrovnat a to s pomocí trenéra.

Pokud bude trénink mládeže sestaven zejména z cílených her zaměřených na rozvoj herních schopností hráčů, odbourá se stereotyp a ve starším věku, kdy už je nutné věnovat se kondičnímu drilu, pak nedochází k otupění a nechuti. Pro mládež je tento dril zbytečný a z duševního hlediska může být i škodlivý.

Herní bruslení

Herní bruslení je takové bruslení, které je akční (není předem naprogramované) a reakční (s využitím taktiky), za doprovodu improvizace. Je to bruslení, které je závislé na pohybových vztazích dvou a více hráčů. Herní bruslení probíhá zejména v ohnisku hry, kde se nachází kotouč. Rozlišujeme herní bruslení útočné, charakterizované akčností, kreativitou, volností a herní bruslení obranné, pro které je typická reakčnost, závislost a svázanost.

Jedná se o uplatnění teoreticky zvládnutých bruslařských dovedností v praktické herním užití. Teorie je potřebná, ale praxe nutná.

Rodičovské desatero

 1. Bavte se hokejem. Uvědomte si, že potomek hraje hokej pro sebe, nikoliv pro vás.
 2. Nechte dělat dítě i jiné pohybové aktivity v rámci časových možností.
 3. Poskytněte dítěti dostatek prostoru pro regeneraci, nepřetěžujte ho.
 4. Dbejte na zdraví potomka, doléčujte řádně zranění, nemoci.
 5. Nevstupujte do šaten během zápasu či tréninku.
 6. Důvěřujete trenérovi, nedávejte dítěti pokyny v rozporu s pokyny kouče, nesnižujte jeho autoritu.
 7. Dodržujete pravidla, která platí v týmu. Nechoďte do kabiny, choďte na zápasy a tréninky včas.
 8. Pokud máte výhrady k fungování klubu, řešte je s vedením či trenérem! Pokřikování za stadionem nikomu neprospěje a nic nevyřeší. Od trenéra očekávejte maximum informací o vašem dítěti, nikoliv o tom, proč někdo hraje či nikoliv.
 9. Příspěvky nejsou akcie. Pokrývají výhradně část nákladů spojených s provozem a činnosti mládežnického mužstva, dbejte, aby byly uhrazeny v řádném termínu
 10. Nepokřikujte na syna při zápase nebo tréninku, omlouvejte předem absence.

NÁSLEDUJÍCÍ ZÁPAS

0. kolo | út 16.8.2022

 

TABULKA 2. LIGY

1. VAL Valašské Meziříčí 42 157:95 85
2. NJI Nový Jičín 42 137:128 78
3. KOP Kopřivnice 42 142:121 65
4. OPA Opava 42 128:121 61
5. ZNS Žďár nad Sázavou 42 138:155 61
6. KMB Kometa Brno B 42 114:120 57
7. VEL Velké Meziříčí 41 133:159 54
8. HOD Hodonín 42 110:159 43
Kompletní tabulka