Město Valašské Meziříčí podpoří lední hokej i v nadcházejícím období!
úterý 28.7.2015 | redakce |

Město Valašské Meziříčí podpoří lední hokej i v nadcházejícím období!

V A L A Š S K É M E Z I Ř Í Č Í - Na mimořádném jednání zastupitelstva, konané dne 28.července 2015, se zastupitelé města Valašského Meziříčí sešli mimo jiné k projednání důležitého bodu, který bude pro nadcházející hokejový ročník z pozice finančního pokrytí sezóny celého klubu Bobrů od přípravky až po muže zásadní. Více info uvnitř článku.

Po delší rozpravě v rámci diskuze ohledně výše podpory lednímu hokeji ve Valašském Meziříčí, nakonec zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí přímé podpory lednímu hokeji ve výši 1,5 milionu Kč.

Polovina částky, tedy 750 000 Kč bude poskytnuta klubu v nadcházejícím období pro start soutěžních družstev v jednotlivých kategoriích a druhá polovina na začátku roku 2016 tak, aby daná částka byla na hokejovou sezónu jako takovou. Tato suma by měla být poskytována po dobu mandátu zastupitelstva,tedy do konce roku současného volebního období.

Vše samozřejmě za předpokladu, že finanční audit, který nyní provádí útvar interního auditu a kontroly města, bude bez závad a neshledá pochybení.

Nové vedení klubu v čele s Ing. Pavlem Vanduchem a Zbyňkem Šimčíkem a členy sdružení HC tak úzce spolupracuje nejen s daným útvarem města, ale nově bude spolupracovat s jeho čtyřmi zastupiteli, kteří budou působit ve výboru klubu HC Valašské Meziříčí 2005.

Navrhnuti jsou Ing. Ladislav Denk, Petr Urbánek, Tomáš Vašica a Ing.Jiří Varga.

Na nejbližší členské schůzi, která by měla proběhnout operativně v horizontu dvou, tří týdnů, by mělo být odhlasováno přijetí nových členů za jejich osobní účasti a následný dohled v čerpání finančních prostředků dle stanovené metodiky.

Částka, kterou město Valašské Meziříčí poskytlo klubu je pro fungování nadcházející sezóny určitě zásadní, nicméně nepokryje celou část rozpočtu jak mládeže, tak i mužů, tudíž je zapotřebí, aby se nadále aktivita členů ubírala cestou hledání a oslovování nových sponzorů.

Tím, že město Valašské Meziříčí podpořilo lední hokej na další období, je určitě významný signál pro nové jednání s možnými sponzory klubu.

Za podporu nejen finanční, ale i lidskou, která novému vedení Bobrů ze strany města a jeho zastupitelů byla projevena, klub ledního hokeje velice děkuje a bude dělat vše proto, aby Bobři naše město reprezentovali co nejlépe!

 
Hledáme nové redaktory do našeho redakčního týmu.
V případě zájmu nebo pro další informace pište na redaktor@esports.cz.
 


Aktuality

Archiv aktualit
Město VM
DEZA
ROBE
CS CABOT
EFIOS