Zhodnocení hokejového kempu mládeže s předsedou Bobrů
čtvrtek 13.8.2009 | Michal Václav |

Zhodnocení hokejového kempu mládeže s předsedou Bobrů

V A L A Š S K É M E Z I Ř Í Č Í - v období od 26.7.-31.7.2009 probíhal na meziříčském zimním stadionu hokejový kemp mládeže pod záštitou Czech Hockey Ministry International /CHMI/. O zhodnocení této akce jsme požádali předsedu HC Bobři Ing. Josefa Vávru.

Jak se zrodila myšlenka pořádat hokejový kemp mládeže právě ve Valašském Meziříčí?

Někdy zkraje ledna mne kontaktoval pracovník KÚ Zlín pan Pastušek s tím, že jistá organizace hledá zázemí pro pořádání hokejového kempu a žádal mne o svolení, zda mne mohou pracovníci této organizace kontaktovat. 7 ledna mne kontaktoval pan Ing.Matušek z organizačního výboru. Z jednání vyplynulo, že se jedná o kanadskou křesťanskou hokejovou nadaci ( Hockey Ministries International). Tato organizace má pobočku v Sokolově CzechHMI. Každoročně pořádají na 30 kempů po celé Evropě.

Kteří trenéři a bývalí hráči se věnovali mládeži po dobu konání kempu?
V našem případě byli ústředními postavami Tomáš Kapusta a Christie Liesemer. Tomáše jistě všichni známe jako významnou postavu vsetínského hokeje a hráče NHL. Nyní žije a působí jako trenér mládeže v Los Angeles. Christie je bývalá krasobruslařka a měla na starost výuku nového stylu bruslení tzv power skating využívaného hokejisty v zámoří. Dalšími aktéry byli Laurie Boschman bývalý dlouholetý hráč a kapitán Ottava Senators a také Mark Osborne. Nutno říci, že tréninky měly úžasnou úroveň, pestré se spoustou nových prvků. Určitě přínos pro kluky, ale i pro jejich trenéry, kteří měli možnost kemp sledovat. Jako nedostatek vidím neúčast speciálního trenéra brankářů. Významný brankář NHL Chico Resch se nemohl z rodinných důvodů zúčastnit a nepodařilo se zajistit náhradu. Jinak opakuji, vše bylo perfektní a ke spokojenosti účastníků.

Jaká byla součinnosti HC Bobři při zajišťování tohoto kempu?
Na Bobrech ležela veškerá organizační zabezpečení kempu. Zajištění ledové plochy, ubytování, stravování, doprava atd. Byla to spousta starostí. Díky vstřícnosti a pomoci mnoha ochotných lidí se vše zdárně podařilo. Účastníci kempu a zejména vedení bylo nadmíru spokojeno. Bohužel musím říci, že nebyla dobrá spolupráce s českou pobočkou CHMI v Sokolově. Asi neunesli přesun kempu z jejich regionu k nám na Moravu a celou akci ignorovali. Projevilo se to zejména v náboru účastníků, kterých zajistili pouhých 5! Vše pomohli zachránit jejich kolegové ze Slovenska zprostředkováním účasti na kempu pro Poláky a v konečné fázi i náš manažer Petr Kovář, který dohodl účast kluků z Nového Jičína a Studénky.

Byl nějak nápomocen i Zlínský kraj při pořádání této akce?
Zlínský kraj byl u samého zrodu této akce tím, že zařídil zprostředkování kontaktu mezi Bobry a CHMI. Rovněž se nám podařilo získat část finančních prostředků na krytí nákladů spojených s pořádáním kempu formou účelového grantu. Přiznaná částka ve výši 50.000,- však zdaleka nekryje náklady v potřebné výši a pokusíme se o její navýšení. Chtěl bych z tohoto místa vyjádřit poděkování panu Mgr. Slovákovi za jeho osobní podporu této akci.

Co město Valašské Meziříčí? Jaká byla jeho role?
Jednoduše skvělá! Od samého počátku. Když jsme byli v lednu osloveni, zda by bylo možno vytvořit ve Valašském Meziříčí podmínky pro takovouto mezinárodní akci, stanovisko Města bylo jednoznačné ANO. Za 3 dny po prvním kontaktu jsme seděli se zástupci CHMI u místostarostky Mgr. Lacinové a v podstatě vše dojednali. O 10 dnů dříve zahájil provoz zimní stadion, účastníci kempu měli zajištěn zdarma vstup na krytý bazén. Zde odvedli velmi dobrou práci a byli vstřícní pracovníci organizace ST servis Ing. Brož a paní Wrzecká. Hlavně bych rád poděkoval za podporu a pomoc Mgr.Dagmar Lacinové a starostovi panu Jiřímu Částečkovi.

Kdo se staral o ubytování a stravu přítomné mládeže?
Pro ubytování a stravování byla vybrána ISŠ na Palackého ulici. Škola disponuje zařízením na výborné úrovni. Poskytuje možnost pro suchou přípravu – jak venkovní travnaté hřiště, tak i tělocvična. Díky krásnému počasí se však vše odehrálo venku. Bylo velmi příjemné komunikovat s vedením školy a pracovníky odpovědnými za ubytování a stravování. Díky jejich profesionálnímu a velmi vstřícnému jednání nenastal jediný problém za celou dobu kempu.

Kolik hráčů se zúčastnilo tohoto kempu?
Kempu se zúčastnilo 53 kluků 3 dívky. Chod kempu zajišťovalo 19 trenérů a vychovatelů.

Přihlášená mládež byla i z jiných krajů ČR nebo měl majoritní zastoupení Zlínský kraj?
Účast na kempu byla vskutku mezinárodní. Trenéři jak bylo řečeno přijeli z Kanady a Spojených států. Byla zde početná skupina z Polska (13 hráčů, 2 trenéři a 2 členové doprovodu), 15 kluků dojíždělo z Nového Jičína, 4 ze Studénky. Mladých Bobrů bylo 11 a zbytek přijel z celé republiky.

Byla spokojenost z řad organizátorů s našimi podmínkami na ZS?
Jsem si jist, že se nepřetvařovali když říkali, že jsou nadšeni. Tomáš i Christie vyjádřili názor, že se doposud nikde nesetkali s takovým zájmem a podporou ze strany Města a veřejných orgánů. Organizace klapala, nevznikl žádný závažný problém.

Stálo by město, potažmo klub HC Bobři o pořádání podobných akcí na zimním stadionu i v dalších letech?
Při oficiálním jednání se zástupci CHMI na Radnici zaznělo ze všech tří stran, že je zájem na dlouhodobé spolupráci. Věřím, že jsme si odbyli křest s takto významnou mezinárodní akcí a že je položen základ pro její opakování i v příštích letech.

Jsem si jist, že celá akce proběhla úspěšně a byla propagací Zlínského kraje, našeho města Valašské Meziříčí i klubu HC Bobři. Poděkování všem kteří se přičinili o její uskutečnění- Zlínský kraj a Mgr. Slovák, Město Valašské Meziříčí a již vzpomínaní pan Jiří Částečka a Dagmar Lacinová, ISŠ a její vedení, ČSAD Vsetín kde nám pomohl organizačně pan Ručka, ST servis v zastoupení Ing. Brože a paní Wrzecké. No a také všem dalším, kteří se o zdárný průběh také přičinili.

fotografie z kempu naleznete ve fotogalerii.

 
Hledáme nové redaktory do našeho redakčního týmu.
V případě zájmu nebo pro další informace pište na redaktor@esports.cz.
 


Aktuality

Archiv aktualit
Město VM
DEZA
ROBE
CS CABOT
EFIOS